Proč vznikly tyto stránky

Pop NEW icon. New product and new launche. Editable vector. Nově informace k zmanipulované a předražené zakázce
na výměnu plynových kotlů v ZŠ Rouchovany !
Pop NEW icon. New product and new launche. Editable vector.

Korupce je vám mnohem blíž, než byste čekali. I vy se můžete do boje proti korupci s námi zapojit, třeba tím, že přijdete k volbám.
www.pomnikkorupce.cz

nejsme-ovce.jpg
Jsme ovce, které si nechají všechno líbit?

Na oficiálním webu obce Rouchovany.cz se o “hospodaření” obce pod vedením starosty Černého moc nedozvíte. Starosta na kritiku zastupitelů používá často frázi, že je zodpovědný svým voličům.
Proto Vás chceme informovat o práci starosty, abyste mohli posoudit, zda pracuje pro Vás občany nebo pro sebe a své kamarády.
Abyste se nemohli vymlouvat jako Němci po válce - “ale my jsme přece o ničem nevěděli…!”

Veřejné peníze přitahují jako magnet spoustu parazitů. Aby jim člověk odolal, musí mít silnou vůli a morálku. V Rouchovanech bývalo silné masarykovské hnutí, nechybí zde ani pomník T.G.M. I dnes se žáci naší školy úspěšně účastní soutěží které pořádá Masarykovo demokratické hnutí. Myslím, že na tom není nic špatného, že chceme v Rouchovanech starostu, za kterého bychom se nemuseli stydět, který ctí Masarykovo heslo “Nebát se a nekrást”, a ne “Nakrást si a nebát se.”

Co je korupce

Podstatou korupce je, že osoba, která měla jednat ve veřejném zájmu, jednala za účelem osobního zisku. Jestli osobním ziskem byly peníze, nějaká věc, funkce nebo protislužba, není rozhodné.
www.korupcejakoparazit.cz

Korupce je tedy i to, když vám firma na náklady obce vyvrtá studnu nebo když vám někdo za nadhodnocenou zakázku zimního kluziště zařídí dobře placenou funkci.

Boj s korupcí není snadný, a pokud proti sobě máte zkušeného manipulátora, který umí nejen obcházet ale i porušovat zákony, je to jako boj s větrnými mlýny.

Podle organizací zabývajících se bojem proti korupci v Česku je úplatek, který si starosta, úředník, politik či lobbista jednající jménem zadavatele vybere od dodavatele zakázky, 15-30% z ceny.

Na námitku proč zde řešíme staré kauzy jsme dodatečně přidali i příklady z roku 2022.

http://pomnikkorupce.cz/