Výměna plynových kotlů v ZŠ

Vyzývám starostu obce Vladimíra Černého, aby odstoupil z funkce starosty, protože zmanipuloval veřejnou zakázku a 3x ji předražil.

Vyzývám Radu obce, aby podala trestní oznámení na firmu Eupora s.r.o., která způsobila obci Rouchovany majetkovou újmu, protože neprovedla výběrové řízení na zakázku jak ji měla dle smlouvy provést, a tím starostovi obce umožnila zmanipulovat zakázku.

Informuji zastupitele o jejich povinnosti oznámit trestný čin a sankcích které jim hrozí
§ 368 Neoznámení trestného činu
Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin … přijetí úplatku (§ 331) … a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, nadřízenému, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
V tomto případě se na vás vztahuje Zákon o ochraně oznamovatelů.

Tam kde není transparentnost je logicky korupce.

Domnívám se, že se starosta dopustil trestného činu dle
§ 256 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky
při zakázce nazvané Výměna zdroje tepla v ZŠ Rouchovany protože:
- nikdo kromě starosty nevěděl že probíhá “výběrové řízení”
(ani členové rady obce nebo místostarosta)
- nikde nebyla zveřejněna informace o vyhlášení zakázky
(ani na úřední desce obce, ani na webu vhodne-uverejneni.cz)
- cena prací a dodávek je přeceněna pro zajištění zisku vybranému dodavateli
(nadhodnocená cena zakázky tak kompenzuje dodavateli náklady na úplatky)

Před rokem jsem předložil starostovi nabídku místní firmy na rekonstrukci kotelny VČETNĚ výměny kotlů za kondenzační za cenu 600 tisíc bez DPH.
On nabídku nepřijal a zakázku rozdělil na dvě části:
Vloni rekonstrukci kotelny zadal firmě ENBRA, a.s. za 800 tisíc s DPH
Už k této zakázce mněl KV obce výhrady, viz. zápis KV,
starosta slib že se to nebude opakovat ale nedodržel.
A letos 2 kotle vyměnila za kondenzační firma Černoch za 1,35 milionu s DPH.
Už při první zakázce byly v rozpočtu nesmysly jako regulace za 200 tisíc, podobně je nadhodnocen i rozpočet na výměnu kotlů. Např. obvyklá cena za revizi je 3 tisíce, zde je 3x účtována za 17,5 tisíce.
Dokumentace ke kotlu je obvykle zdarma, zde je 3x účtována za 42 tisíc, 34 tisíc za to že strčíte šňůru do zásuvky (elektro zapojení kotle), potrubí k připojení kotle za 49+76 tisíc, izolace za 27 tisíc, zaplnění a spuštění kotle 38+46 tisíc, odstranění suti za 27 tisíc atd. Pod tímto “rozpočtem” je podepsaná nám již známá firma ENBRA, a.s.
Celkem tedy obec Rouchovany zaplatila trojnásobnou cenu než jaká je v místě a čase obvyklá.

Na zasedání ZO, které se konalo 24.5.2023 si nechal starosta schválit dodavatele.
Zastupitelé zakázku schválili, ale na základě manipulace a lživých informací:
1) prý bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele firmou eupora.cz
Komunikoval jsem s firmou eupora, výběr dodavatele nedělali, firmu vybíral starosta
2) prý cena odpovídá vypracovanému položkovému rozpočtu
Ceny v položkovém rozpočtu neodpovídají obvyklým cenám v místě a čase
navíc se účtuje práce a materiál v mnohem větším rozsahu než je skutečnost
3) Manipulace před schválením zakázky
Na zastupitelstvo pozvaný pan architekt mluvil půl hodiny o výhodách kondenzačního kotle. Přitom v rozpočtu je kotel na teplotní spád 80/60 st. celsia, a kondenzace má smysl při 40 stupních. Závěr z této „přednášky“ byl, že „jen hlupák by byl proti a dnes se to MUSÍ schválit, vždyť je na to dotace!“

Dotaci vyřizuje Eupora s.r.o. ičo 07002441, výkaz výměr dělala Enbra a.s. ičo 44015844,
zmanipulovanou zakázku dostal Rostislav Černoch, Ježkovice 59, ičo 69722137.

V Rouchovanech dne 21.8.2023

P.S.
20.6.2023 jsem poslal emailem dotaz místostarostovi na zakázky které pro obec dělala firma Eupora s.r.o., a na zbytečný “Projekt na metropolitní síť” který “vysoutěžil” za 785 tisíc Kč ing. Kazda ič 69673284
20.7.2023 jsem poslal na epodatelna@rouchovany.cz stejný dotaz s odkazem na zákon 106/1999 Sb. o poskytování informací
Do 21.8.2023 jsem nedostal žádnou odpověď, proto jsem poslal tuto výzvu starostovi k odstoupení a zastupitelům, aby si uvědomili svoji odpovědnost za hospodaření obce.

http://pomnikkorupce.cz/